LZD ROGÓW | lzdrogow.sggw.pl
www.sggw.pl - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego strona główna | szukaj | kontakt
LZD ROGÓW
Logo MST

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

95-063 Rogów, woj. łódzkie, Ul. Akademicka 20
Tel. (046) 874 90 31, 874 80 05 ; Fax. (046) 874 90 08
e-mail: sekretariat@lzd.sggw.pl

 Projekt unijny


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Utworzenie Ogrodu Ginących Roślin Świata w Arboretum SGGW w Rogowie”.

Dofinansowanie projektu z UE: 603 441,14 zł.

 

 

W roku 2017 zrealizowano zadanie  
" Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52KWp
na potrzeby   własne SGGW Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie".
Zadanie o wartości 175 976,38zł. w 80% zostało dofinansowane  
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 


 

CENNIK DREWNA  CENNIK ROŚLIN HURT  CENNIK ROŚLIN DETAL

Położenie Rogowa


 

Sowa z Rogowa puszczyk on-line

 

Leśny Zakład Doświadczalny jest jednostką terenową Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego.

Jesteśmy po to by:

 • prowadzić wzorcową gospodarkę leśną i rolną, wpływającą na podnoszenie jej poziomu w kraju i regionie oraz przysparzającą zysków,
 • zapewnić właściwą bazę materialną do realizacji prowadzonych w SGGW badań naukowych oraz wdrażania tych badań do praktyki gospodarczej,
 • tworzyć odpowiednie warunki do prowadzenia ćwiczeń terenowych i praktyk studenckich przewidzianych w planach studiów,
 • prowadzić działalność edukacyjną formalną i nieformalną z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej
  adresowanej do różnych grup społecznych i zawodowych,
 • prowadzić przetwórstwo, skup i magazynowanie płodów,
 • prowadzić działalność usługową na potrzeby własne i na zewnątrz Zakładu,
 • prowadzić działalność handlową także w zakresie eksportu i importu.

Jesteśmy naturalnym pomostem
pomiędzy teorią i praktyką leśnictwa

Leśny Zakład Doświadczalny (LZD) w Rogowie składa się obecnie z pięciu jednostek organizacyjnych o różnym charakterze,
jednak ściśle ze sobą współpracujących:

 • ArboretumArboretum
 • Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
 • Nadleśnictwo z gospodarstwem szkółkarskim
 • Ośrodek Hodowli Zwierzyny
 • Gospodarstwo Rolnicze w Puczniewie

W okresie 90 lat swego istnienia lasy doświadczalne stały się ważnym i liczącym się w kraju oraz za granicą ośrodkiem nauk leśnych o imponującym dorobku i dużym znaczeniu dla polskiego leśnictwa, spełniającym bardzo istotną rolę w procesie kształcenia przyszłych leśników i edukacji przyrodniczej społeczeństwa.

Na terenie lasów SGGW w Rogowie funkcjonują terenowe pracownie naukowe katedr SGGW realizujące ich programy badawcze i dydaktyczne. Na podstawie materiałów badawczych zebranych w obiektach LZD w Rogowie wykonano dotychczas kilkadziesiąt rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz kilkaset (ponad 900) prac dyplomowych. Wiele informacji uzyskanych w trakcie realizacji badań zamieszczono w kilkunastu podręcznikach akademickich oraz w bardzo licznych publikacjach, a także w opracowaniach o charakterze wytycznych, przyspieszając wdrożenie do praktyki wielu cennych rozwiązań w poszczególnych dziedzinach gospodarki leśnej naszego kraju.

Istniejąca w Rogowie baza hotelowa w postaci domu studenckiego „Jodełka” (rozbudowana dawna bursa SGGW), domu profesorskiego pod nazwą „Belwederek” i "Domu pod Bukiem" może pomieścić w komfortowych warunkach ok. 200 osób.

Oferujemy

 • Drewno iglaste i liściaste z certyfikatem FSC
 • Sadzonki drzew i krzewów ozdobnych o udokumentowanym pochodzeniu
 • Zwiedzanie Arboretum i Alpinarium
 • Profesjonalną organizację szkoleń i konferencji
 • Zwiedzanie Muzeum Lasu i Drewna
 • Zielone szkoły i obozy przyrodnicze
 • Zajęcia na leśnych ścieżkach poznawczych
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Konkursy i olimpiady o tematyce przyrodniczej, leśnej i ekologicznej.

Położenie obiektów SGGW w Rogowie

Fot. A. Grad

 


Kategoria: Drukuj
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wszystkie prawa zastrzeżone.