Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Rogów w leśnictwach: Jasień, Strzelna, Głuchów, Lipce oraz usługi szkółkarskie w Gospodarstwie Szkółkarskim w 2018 rok | lzdrogow.sggw.pl
www.sggw.pl - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego strona główna | szukaj | kontakt
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Rogów w leśnictwach: Jasień, Strzelna, Głuchów, Lipce oraz usługi szkółkarskie w Gospodarstwie Szkółkarskim w 2018 rok
Logo MST

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

95-063 Rogów, woj. łódzkie, Ul. Akademicka 20
Tel. (046) 874 90 31, 874 80 05 ; Fax. (046) 874 90 08
e-mail: sekretariat@lzd.sggw.pl

W dniu 09.11.2017 roku SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rogów w 2018 roku. Formularzowi nadano numer referencyjny 2017 – 157032. Ogłoszenie o zamówieniu można pobrać poniżej. Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, 95-063 Rogów, ul. Akademicka 20.

 

W związku z opublikowaniem w dniu 11.11.2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu na

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Rogów w leśnictwach: Jasień, Strzelna, Głuchów, Lipce, oraz usługi szkółkarskie w Gospodarstwie Szkółkarskim w 2018 roku”.

(Dz.U./S S 2017 217-451448-2017-PL,) SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie poniżej udostępnia SIWZ wraz z załącznikami oraz opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.

 

Pliki do pobrania:

2017-11-09

1. Ogłoszenie - usługi leśne w LZD 2018

 2017-11-13

1. Ogłoszenie - usługi leśne w LZD 2018

2. SWIZ Usługi leśne 2018

3. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

4. Załącznik nr 1a Formularz Ofertowy

5. Załącznik nr 2a Kosztorys ofertowy Pakiet 01-2018

6. Załącznik nr 2b Kosztorys ofertowy Pakiet 02-2018

7. Załącznik nr 2c Kosztorys ofertowy Pakiet 03-2018

8. Załącznik nr 2d Kosztorys ofertowy Pakiet 04-2018

9. Załączniki nr 2e Kosztorys ofertowy pakiet 05-2018

10.Załączniki nr 3a Opis przedmiotu zamówienia 01 Jasień

11.Załączniki nr 3b Opis przedmiotu zamowienie 02 Strzelna

12. Załączniki nr 3c Opis przedmiotu zamówienia 03 Głuchów

13.Załączniki nr 3d Opis przedmotu zamówienia 04 Lipce

14. Załączniki nr 3e Słownik czynności ochrona 2018

15. Załączniki nr 3e Słownik czynności pozyskanie 2018

16. Załączniki nr 3e Słownik czynności hodowla

17. Załączniki nr 4 JEDZ do usług leśnych

18. Załączniki nr 5 wzór umowy

19. Załączniki nr 6 oświadczenie o grupie kapitałowej

2017-12-20

20.Zbiorcze zestawienie ofert

2017-12-28

21. Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania w części 3 i 5

2017-01-05

22. Zawiadomienie o wyborze oferty


Kategoria: Drukuj
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wszystkie prawa zastrzeżone.