URZĄDZANIE LASU 2018-29 | lzdrogow.sggw.pl
www.sggw.pl - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego strona główna | szukaj | kontakt
URZĄDZANIE LASU 2018-29
Logo MST

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

95-063 Rogów, woj. łódzkie, Ul. Akademicka 20
Tel. (046) 874 90 31, 874 80 05 ; Fax. (046) 874 90 08
e-mail: sekretariat@lzd.sggw.pl

Plan Urządzania Lasu to podstawowy dokument, który pozwala prowadzić gospodarkę leśną, zgodnie z zapisami Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991r. Obowiązuje na 10 letni okres i w zależności od rodzaju właściciela lasów zatwierdzany jest przez Ministra właściwego do spraw środowiska, lub w przypadku UPUL( uproszczonego planu) właściwy terytorialnie starosta po uzyskaniu opini lokalnego nadleśnictwa również odpowiedniego terytorialnie.

 

 

 

 


Kategoria: Drukuj
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wszystkie prawa zastrzeżone.