Drewno | lzdrogow.sggw.pl
www.sggw.pl - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego strona główna | szukaj | kontakt
Drewno
Logo MST

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

95-063 Rogów, woj. łódzkie, Ul. Akademicka 20
Tel. (046) 874 90 31, 874 80 05 ; Fax. (046) 874 90 08
e-mail: sekretariat@lzd.sggw.pl

DLA ZAINTERESOWANYCH ZGŁĘBIENIEM WIEDZY NA TEMAT DREWNA KOMINKOWEGO POLECAMY STRONĘ www.kominkowe.info

 

WARUNKI SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DREWNA W NADLEŚNICTWIE ROGÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2017 z dnia 09-10-2017 r.

 1. Sprzedażą detaliczną objęte są sortymenty drzewne pozyskiwane w nadleśnictwie, ujęte w cenniku detalicznym zatwierdzonym przez dyrektora, podanym do publicznej wiadomości (strona internetowa, tablica ogłoszeń nadleśnictwa, siedziby leśnictw), stanowiącym podstawę wyliczania wartości sprzedanego surowca.

 2. Dokumentami sprzedaży detalicznej są: faktura VAT lub asygnata.

 3. Kwit wywozowy jest dokumentem wstępnym wyliczenia wartości drewna oraz dowodem wydania surowca z lasu.

 4. Zakupionego drewna nie wolno wywozić bez uprzedniego doręczenia asygnaty lub kwitu wywozowego miejscowemu leśniczemu lub podleśniczemu oraz bez usyskania adnotacji o wydatku drewna. Adnotacja powinna zawierać informacje o dacie, godzinie i msie wydawanego drewna.

 5. Wywóz drewna odbywa się w piątki w godzinach od 7:00 do 15:00, drogami wskazanymi przez wydającego surowiec. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydatek w inne dni tygodnia.*

  Nabywcę obowiązuje termin wywozu (14 dni), podany na asygnacie i kwicie wywozowym; w razie niemożności wywozu w oznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić się do leśnictwa lub nadleśnictwa w celu wyznaczenia nowego terminu. Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupiony surowiec, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego produktu, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego produktu. Podpis nabywcy na asygnacie/kwicie wywozowym jest potwierdzeniem przyjęcia warunków sprzedaży drewna.

 6. Sprzedaży detalicznej drewna dokonują leśniczowie w leśnictwach oraz pracownicy biura nadleśnictwa. Głównym dniem sprzedaży w leśnictwach jest wtorek. Sprzedaż w biurze nadleśnictwa dokonywana jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 10:30.  

   

   * - warunki pogodowe, przejezdność dróg, decyzja nadleśnictwa, zakaz wjazdu do lasu.

   


Zarządzenie nr  7/2017 z dnia 09-10-2017

CENNIK DETALICZNY NETTO DREWNA OKRĄGŁEGO
W NADLEŚNICTWIE ROGÓW

Ceny obowiązują od dnia 09-10-2017

   

GATUNEK

Sortyment

Wsp.

Igl So

Igl Md

Igl.

DB

BK

GB

BRZ

CZM

CZR

 

 

JS

KL

Dbc.

OS in

Św Jd

posusz

OL  

Wz

JW

Ak

 

jałowy

     

 

WB1

X

x x x x x x x x x x x x x

WB2

X

x x x x x x x x x x x x x

WB3

X

x x x x x x x x x x x x x

WA02

X

464 487 x 1329 414 336 459 459 459 997 454 526 353

WA03

X

579 608 x 1702 495 384 528 528 528 1272 550 659 405

WB01

X

334 350 x 598 247 238 280 280 280 505 247 265 234

WB02

X

 371 390 x 961 300 267 325 325 325 750 300 380 280

WB03

X

 420  440  x 1380 370 203 386  386 386 1001 380 525 318

WC01

X

 265  278 200  460  209  233 232  229  229  390  202  214  206

WC02

X

 327  343 234  662  249  263 269  279  279  535  247  235  232

WC03

X

 371  390 266  892  300  172 310  340  340  693  300  366  265

WD1

X

 212  223 153  253  184  187 200  200  200  219  174  172  178

WD2

X

 230  242 166  432  207  208 231  222  222  353  194  199  200

WD3

X

 258  270 181  598  228  290 246  246  246  465  216  255  223

S10

X

 230  230  x  290  290  158 290  290  290  290  x  290  x
S3b 1 KND 163  163 x  158 158 158 158 158 158 158 158 158 158

S3b 2

KND 175  175  x  168  168  168  168  168  168  168 168  168 168

S3b 3

KND 190  190  x  188  188  188  188 188 188  188 188  188 188
S3b 1 KN 145 145 x 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139
S3b 2 KN 155 155 x 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148
S3b 3 KN 165 165 x 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165

S2a

 x  190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 170

S2b

0,65

 235 260 220 350 208 205 195 200 200 290  195 195 180

S4

0,65

 125 125 125  175 175 175 155  125  125  175  155  155  75

M1

0,4

 80 80 80 x x x x x x x x x x  55

M2

0,25

 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

KO

0,4

 70  70  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

ZR O

0,46

 98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98
                             

ceny podane w cenniku są cenami netto za 1m3 po dokonanej zrywce do drogi wywozowej. 

Na drewno grup W, S1, S2, S3 obowiązuje VAT 23%, na drewno grup  M2, S4 - VAT 8%.

Wszelkie informacje pod nr 46 874-80-48 wew. 43

OBJAŚNIENIA:

W0 - drewno wielkowymiarowe tartaczne
S1 - stemple
S2 - wałki użytkowe
S3 - żerdzie (KND - wyrobienie i zrywka żerdzi na koszt nadleśnictwa.KN - zrywka i okrzesanie kosztem nabywcy)
S4 - opał
M2 - gałęzie

 DO POBRANIA:

 Cennk drewna

 

 


Kategoria: Drukuj
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wszystkie prawa zastrzeżone.