Ochrona przyrody | lzdrogow.sggw.pl
www.sggw.pl - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego strona główna | szukaj | kontakt
Ochrona przyrody
Logo MST

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

95-063 Rogów, woj. łódzkie, Ul. Akademicka 20
Tel. (046) 874 90 31, 874 80 05 ; Fax. (046) 874 90 08
e-mail: sekretariat@lzd.sggw.pl

Ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego obywatela, organów administracji publicznej,
a także jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność wpływającą na przyrodę.

Ochrona przyrody jest częścią współczesnej gospodarki leśnej, dla której nadrzędnym celem jest zachowanie lasów i ich korzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

Na terenie Nadleśnictwa Rogów obiektami najwyższej rangi pod względem ochrony przyrody są rezerwaty przyrody oraz pomniki przyrody.

Część Uroczyska Rogów wchodzi w skład zespołu krajobrazowo-przyrodniczego Dolina Mrogi.
Znajdują się tu również stanowiska chronionych gatunków roślin oraz miejsca bytowania chronionych gatunków zwierząt.

 

 

 

TU ZNAJDZIESZ FORMY OCHRONY PRZYROBY Z NASZEGO TERENU INTERNETOWY SERWIS MAPOWY GDOŚ

 


Kategoria: Drukuj
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wszystkie prawa zastrzeżone.