Certyfikacja FSC® | lzdrogow.sggw.pl
www.sggw.pl - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego strona główna | szukaj | kontakt
Certyfikacja FSC®
Logo MST

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

95-063 Rogów, woj. łódzkie, Ul. Akademicka 20
Tel. (046) 874 90 31, 874 80 05 ; Fax. (046) 874 90 08
e-mail: sekretariat@lzd.sggw.pl

     FSC® to skrót od angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council®, założonej w 1993r w Kanadzie. Celem działalności tej organizacji jest popularyzacja sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, która na zasadach równorzędnych uwzględnia aspekty ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze lasów i leśnictwa na całym śwecie. Stowarzyszenie FSC skupia zarówno osoby fizyczne jak i instytucje czy firmy. Wszelkie decyzje podejmuje w drodze konsensusu. Najważniejszymi wartościami, które posiada FSC są:

 • międzynarodowe i krajowe standardy prowadzenia dobrej gospodarki leśnej,
 • system akredytacji niezaleśnych organizacji audytujących obszary leśne i firmy przetwórcze,
 • znak graficzny umieszczany na produktach, które w wyniku procesu certyfikacji mogą być oznakowane i rozpoznawane przez klientów.

     Istotą certyfikacji lasów jest zapewnienie klienta, że wybiera, kupuje produkt, który na pewno pochodzi z lasu w którym spełnione są Standardy Dobrej Gospodarki Leśnej FSC. W ten sposób klient ma świadomość, że nie przyczynia się do niszczenia środowiska naturalnego, łamania praw pracowników, nielegalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, czy ubożenia bioróżnorodności ekosystemów leśnych.

ZASADY DOBREJ GOSPODARKI LEŚNEJ FSC dotyczą:

 1. przestrzegania regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju,
 2. przestrzegania praw własności do terenów leśnych,
 3. przestrzegaia praw ludności rdzennej,
 4. przestrzegania zasad współpracy z lokalną ludnością i praw pracowników,
 5. racjonalnego czerpania korzyści z lasów,
 6. ochrony przyrody i bioróżnorodności leśnej,
 7. zakresu planów gospodarczych,
 8. monitoringu poszczególnych elementów i oceny gospodarki leśnej,
 9. ochrony lasów o szczególnej wartości,
 10. gospodarki na plantacjach.

 

Logotyp FSC

 

     LZD SGGW w Rogowie rozpoczęło wspólnie z RDLP Łódź i RDLP Radom proces certyfikacji według standartów FSC.
Decyzja ta pozwoli uwiarygodnić działania LZD jako jednostki, która gospodaruje w lasach zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W ramach zakończonych prac urządzeniowych i konsultacji społecznych, w lasach LZD Rogów zgodnie ze standardami FSC wyznaczono powierzchnie tzw. lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCFV) oraz lasów referencyjnych. Zestawienia i mapy do pobrania:

 Więcej informacji dotyczących certyfikacji lasów można znaleźć na stronie www.nepcon.org/pl i www.fsc.org

 


Kategoria: Drukuj
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wszystkie prawa zastrzeżone.