Charakterystyka | lzdrogow.sggw.pl
www.sggw.pl - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego strona główna | szukaj | kontakt
Charakterystyka
Logo MST

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

95-063 Rogów, woj. łódzkie, Ul. Akademicka 20
Tel. (046) 874 90 31, 874 80 05 ; Fax. (046) 874 90 08
e-mail: sekretariat@lzd.sggw.pl

Położenie

     Powierzchnia zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa nie jest ustalona, ponieważ lasy LZD Rogów znajdują się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Skierniewice i Brzeziny. Administracyjnie lasy nadleśnictwa położone są na terenie województwa łódzkiego w powiatach: Łowicki (gm.Łyszkowice), Brzeziński (gm.Rogów, gm.Jeżów), Skierniewicki(gm.Głuchów, gm.Lipce Reymontowskie) i Tomaszów Mazowiecki (gm.Żelechlinek). Tereny Nadleśnictwa Rogów położone są w północnych krańcach VI Małopolskiej krainy przyrodniczo-leśnej, w dzielnicy Sieradzko-Opoczyńskiej. Powierzchnia Nadleśnictwa Rogów według stanu na 01.01.2009 r. wynosi 3680,18 ha.

Wielkość i rozmieszczenie kompleksów leśnych

Lasy Nadleśnictwa Rogów tworzą 9 kompleksów o łącznej powierzchni 3680,18 ha. Jedynie trzy spośród nich zajmują powierzchnię w granicach jednego tysiąca hektarów. Powierzchnia  pozostałych kompleksów jest znacznie mniejsza i waha się w granicach od blisko 40 do ok. 170ha.

Wykaz komleksów z nazwami uroczysk:

  1.  kompleks centralny obejmujący uroczyska: Doliska, Zimna Woda, Wilczy Dół i Górki - 954,60ha
  2. uroczysko Lipce - 967,87ha
  3. uroczysko Głuchów - 967,39ha
  4. uroczysko Popień - 168,33ha
  5. uroczysko Zacywilki - 166,42ha
  6. uroczysko Jasień - 134,08ha
  7. uroczysko Rogów - 169,03ha
  8. uroczysko Prusy - 37,08ha
  9. uroczysko Gutkowiece - 126,60ha

 

Podział administracyjny

     W skład nadleśnictwa Rogów wchodzą cztery leśnictwa, a mianowicie Jasień, Strzelna, Głuchów i Lipce.

    Leśnictwo Jasień                                                                                                                                                        

Łączna powierzchnia leśnictwa wynosi 839,81 ha, co stanowi 22,8% obszaru nadleśnictwa. Leśnictwo swym zasięgiem terytorialnym obejmuje pięć uroczysk: Doliska, Zacywilki, Jasień, Popień i Rogów.

    Leśnictwo Strzelna                                                                                                                                                           

Terytorialnie obejmuje uroczyska: Zimna Woda, Wilczy Dół i Górki. Powierzcnia leśnictwa jest niewielka i wynosi 742,81 ha (łącznie z powierzchnią Arboretum i terenu wokół bursy studenckiej) tj. 20,2% powierzchni nadleśnictwa Rogów.

    Leśnictwo Głuchów                                                                                                                                                      

W skład leśnictwa wchodzą trzy uroczyska: Głuchów, Gutkowice oraz Prusy, o łącznej powierzchni 1131,13 ha (30,7% obszaru nadleśnictwa).                                                                                                                                                      

    Leśnictwo Lipce                                                                                                                                                           

Leśnictwo tworzy jedno uroczysko Lipce o powierzchnii 966,74 ha, tj. 26,3% powierzchni nadleśnictwa Rogów. Ze względów administracyjnych leśnictwo podzielono na dwie części: Lipce i Trzcinanka. Pierwsza z wymienionych położona jest w gminie Lipce Reymontowskie powiatu Skierniewickiego, a druga w gminie Łyszkowice powiatu Łowickiego.

 

Typy siedliskowe lasu

W strukturze siedliskowych typów lasów Nadlesnictwa Rogów zdecydowanie dominują lasy mieszane świeże, zajmując łącznie przeszło 80% powierzchni zalesionej nadleśnictwa.

  

 

 Procentowy udział gatunków panujących

 Na przestrzeni lat obserwujemy spadek udziału procentowego gatunków iglastych na korzyść gatunków liściastych.

 

 

Przeciętny zapas drewna na pniu

  
 
Dodatkowych informacji udzielamy na wniosek osób zainteresowanych.

 


Kategoria: Drukuj
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wszystkie prawa zastrzeżone.