Odszkodowania | lzdrogow.sggw.pl
www.sggw.pl - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego strona główna | szukaj | kontakt
Odszkodowania
Logo MST

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

95-063 Rogów, woj. łódzkie, Ul. Akademicka 20
Tel. (046) 874 90 31, 874 80 05 ; Fax. (046) 874 90 08
e-mail: sekretariat@lzd.sggw.pl

W celu zgłoszenia szkody w uprawach rolnych należy wypełnić załączony druk i dostarczyć go do LZD Rogów. Zgłoszenia można przesyłać także drogą mailową na adres sekretariat.lzd@interia.pl

ZGŁOSZENIE SZKODY - DRUK DO POBRANIA


Kolizje drogowe

     Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku kolizji drogowych z udziałem dzikich zwierząt ponosi zarządca drogi, a nie koło łowieckie. W zależności od kategorii drogi - zarządcą jest gmina, powiat, województwo lub Generalna Dyrekacja Dróg i Autostrad. To na zarządcy spoczywa obowiązek zmiejszania ryzyka wypadków z udziałem zwierzyny. Najpowszechniejszym stosowanym środkiem jest umieszczanie znaku drogowego "Dzikie zwierzęta". Jeżeli do kolizji dochodzi na drodze nieoznakowanej - mamy szansę na odszkodowanie - jednak cieżar udowodnienia, że droga powinna być oznakowana, spoczywa na kierowcy. W przypadku, gdy droga była odpowiednio oznakowana,a mimo to dochodzi do wypadku, jedyną szansą uzyskania odszkodowania jest posiadanie polisy auto-casco. W przeciwnym wypadku, nie ma możliwości uzyskania odszkodowania, gdyż zarządca drogi zgodnie z ustawą o drogach publicznych uprzedził kierowcę o ewentualnym zagrożeniu umieszczając odpowiedni znak drogowy.

     Jedynym przypadkiem, w którym za powstałe w wyniku kolizji szkody odpowiada dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, jest sytuacja gdzie zwierzyna trafia na drogę na skutek polowania.

    Oprócz kwestii odszkodowania, powstaje również problem postępowania z tuszą martwego zwierzęcia. Należy rozpatrzeć tu dwa przypadki; jeżeli tusza znajduję się w obrębie pasa drogowego - do uprzątnięcia jej zobowiązany jest zarządca drogi. Jeśli tusza znajduje się poza pasem drogowym - do uprzatnięcia zobowiązana jest gmina.

Źródło: Łowiec Polski

 


Kategoria: Drukuj
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wszystkie prawa zastrzeżone.